uctovnictvo bratislava S
Services Slovakia s.r.o.

Copyright © 2015 services-sk.sk. Všetky práva vyhradené.

Services Slovakia s.r.o.
Hlbinná 12269/1
Bratislava 821 06

Mob: +421 903 435 750
Tel:
+421 2 45641365
Fax: +421 2 45641365

E-mail: services@services-sk.sk

O nás

Services Slovakia s.r.o. je slovenská účtovnícka spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné ekonomické služby pre malých a stredných podnikateľov. Spoločnosť je priamym nástupcom viacerých podnikateľských subjektov jej terajšieho vlastníka, ktorý od septembra 1990 začal v tejto oblasti podnikať ako fyzická osoba s pod názvom CONNEX.  Počas 25 ročného pôsobenia sme získali množstvo odborných vedomostí a praktických skúseností, ktoré úspešne uplatňujeme v komunikácii s dotknutými orgánmi a inštitúciami.

Ponúkame seriózne a zodpovedné spracovanie predpísaných evidencií, dokumentácie, reportov, štatistík a pod., ktoré súvisia s podnikateľskou aktivitou klienta tak, aby tieto boli vždy v súlade s  požiadavkami klienta a najmä rešpektovali platnú legislatívu za ktorú sa vyhotovujú.

Pri našej práci používame  kvalitné programové vybavenie s priebežnou aktualizáciou účtovníctva, pri spracovávaní personálnej a mzdovej agendy, majetkovej evidencie, evidencie jázd a cestovných príkazov.

Klientom garantujeme maximálnu diskrétnosť pri poskytovaní všetkých služieb. Za prevedené práce preberáme zmluvnú zodpovednosť, tzn. že v prípade vzniku akejkoľvek škody zapríčinenej našou činnosťou, bude táto škoda následne uhradená.

Úvodná stránka Aktuality Služby Kontakt
Účtovníctvo
Personalistika
Mzdy
Podpora

Naši partneri: