Účtovníctvo
Personalistika
Mzdy
Podpora

„Personalistika a mzdy“

Vedenie a spracovanie mzdovej agendy

Kvalitná personálna a mzdová agenda je základom spokojnosti zamestnávateľa i zamestnancov, čo je prvoradou zárukou stability a prosperity spoločnosti. V záujme udržania vysokého stupňa kvality v tejto oblasti pracujeme s kvalitným komplexným programom OLYMP (KROS, a.s.), čo v spojení s profesionálnymi skúsenosťami našich pracovníkov tento cieľ plnohodnotne zabezpečuje. Výraznou prednosťou používaného programového vybavenia je jeho neustály vývoj a priebežná aktualizácia v priamej väzbe na legislatívne zmeny v tejto oblasti.

Personálna a mzdová agenda je vedená na základe predložených dokladov a obsahuje:

Mesačné spracovanie kompletnej mzdovej agendy

Spracovanie hlásení, prihlášok, odhlášok a ostaných výkazov do poisťovní, spracovanie kompletných hlásení, prehľadov a potvrdení príslušnému   správcovi dane

Vedenie, výpočet miezd na základe dochádzky pracovníkov, spracovanie mzdových listov a výplatných pások

Návrhy a následné vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd, vystavenie úradných potvrdení pre potreby zamestnancov a zamestnávateľa

Poskytovanie podkladov pre účtovníctvo


Personalistika a mzdy - Cenník


S
Services Slovakia s.r.o.

Services Slovakia s.r.o.
Hlbinná 12269/1
Bratislava 821 06

Mob: +421 903 435 750
Tel:
+421 2 45641365
Fax: +421 2 45641365

E-mail: services@services-sk.sk

Úvodná stránka Aktuality Služby Kontakt

Copyright © 2015 services-sk.sk. Všetky práva vyhradené.